Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Βασιλέως Κωνσταντίνου 87

8021 Πάφος - Κύπρος

Τ.Θ. 62237 (8062 Πάφος)

Τηλ.: +357 26 848 000

Φαξ: +357 26 911 883

E-mail: info@evangelismos.com.cy

Web: www.evangelismos.com.cy

Contact form