Ιστοπαθολογία

Η αποστολή του τμήματος ιστοπαθολογίας είναι να παρέχει στους ασθενείς μας υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη σε ανταγωνιστικές τιμές. Η δέσμευσή μας είναι στον ασθενή και σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε ασθενή με την απαιτούμενη φροντίδα και αξιοπρέπεια.


Ιατροί:


Δρ. Γιώργος Αντωνιάδης
Δρ. Σάββας Αυγουστή
Δρ. Στέλιος Παναγιώτου

Comments are closed.